Kami Bukan Teroris
"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki". [Al Qashash/28 : 56].

By Muhammad Abduh Tuasikal, MSc Berikut dua pelajaran yang bisa diambil ketika Abu Hurairah masuk Islam. Sebelumnya kita telah melihat bagaimanakah Umar bin Al-Khaththab masuk Islam dan bagaimanakah pengaruhnya setelah keislaman beliau pada saat itu. Pelajaran dari Masuk Islamnya Umar bin Al-Khaththab Pertama: Dari kisah Laila binti Abi Hatsmah, istri Amir bin Rabi’ah, kita mendapatkan sebuah […] …read more      

Artikel ini dipublikasikan oleh http://www.hidayahsunnah.com.