Kami Bukan Teroris
"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki". [Al Qashash/28 : 56].

By editor MEMPERGAULI ISTRI DENGAN PATUT Kehidupan berumah-tangga tidak lepas dari hak dan kewajiban yang saling timbal-balik antara suami dan istri. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan Islam oleh suami dan istri kepada pasangannya akan menjamin berjalannya biduk rumah-tangga mereka dengan baik, dalam naungan rahmat Allâh, hidayah dan taufik-Nya. Sebab, rahmat dan hidayah Allâh Azza […] …read more      

Artikel ini dipublikasikan oleh http://www.hidayahsunnah.com.